Privacy

Arthrex hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy

Arthex (d.w.z. Arthrex, Inc. en de dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Arthrex, Inc.) hecht groot belang aan het behoud van de privacy van de gebruikers van onze website(s) en de producten en diensten die daar onderdeel van uitmaken (gezamenlijk de 'website').

Deze privacyverklaring beschrijft de procedures die Arthrex volgt met betrekking tot de verzameling, het gebruik, de bewaring en de verstrekking van identificerende persoonsgegevens ('persoonsgegevens') die we verzamelen over of ontvangen van personen, zoals professionele zorgverleners, sollicitanten, medewerkers, zaakwaarnemers, bedrijfsadviseurs, opdrachtnemers, leveranciers, dienstverleners, 'business associates' en andere gebruikers van onze website (elk een 'gebruiker'), in verband met hun gebruik van deze website.

Deze website presenteert de producten en diensten van Arthrex, inclusief die van haar internationale gelieerde ondernemingen (elk een 'lokaal Arthrex-bedrijf'); de website kan zodoende afgestemd zijn op de specifieke omstandigheden die voor uw taal en land gelden en afhankelijk van de specifieke producten en diensten van verschillende lokale Arthrex-bedrijven, verschillen in de inhoud van de subpagina's (elk een 'lokale subwebsite').

Deze website en alle lokale subwebsites worden uitsluitend door Arthrex geëxploiteerd en beheerd, en Arthrex is de enige verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die via deze website en alle lokale subwebsites worden verzameld. U dient echter bij een bezoek aan deze website en een lokale subwebsite met het volgende rekening te houden:

(a)     Er kunnen afhankelijk van uw land van oorsprong speciale regels en procedures voor uw persoonsgegevens gelden. De regels en procedures die gelden voor gebruikers van specifieke rechtsgebieden, worden uiteengezet in de lokale addenda bij deze privacyverklaring. De regels en procedures die in de lokale addenda worden beschreven, kunnen voorrang hebben boven sommige of alle regels en procedures die in het hoofdgedeelte van deze privacyverklaring worden beschreven. U dient er rekening mee te houden dat een deel van de informatie of alle informatie in het hoofdgedeelte van deze privacyverklaring mogelijk niet voor u geldt.

(b)     Arthrex deelt persoonsgegevens die via de website zijn verzameld met het lokale Arthrex-bedrijf dat actief is in of voor uw land van oorsprong. U kunt meer informatie over hoe dit wordt gedaan in het onderdeel 'Hoe delen en verstrekken we persoonsgegevens?' vinden.

Arthrex neemt het bestaan van gebruikersgegevens heel serieus en we willen dat iedereen die persoonsgegevens bij Arthrex indient, zich kan vinden in ons beleid. Als u besluit om u op onze website te registreren of om gegevens op onze website in te dienen, of anderszins op enige wijze in verband met deze website persoonsgegevens aan Arthrex verstrekt, dient u op de hoogte te zijn van de procedures die in deze privacyverklaring worden beschreven. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of het gebruik van onze website, neem dan gerust contact met ons op via privacy@arthrex.com.

Arthrex evalueert van tijd tot tijd haar privacybeleid en privacyprocedures om verbeteringen en verfijningen aan te brengen. Arthrex behoudt zich daarom het recht voor, in zoverre dit op grond van de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, om deze privacyverklaring op enig moment of om enige reden aan te passen of te wijzigen. Bij wijziging van deze privacyverklaring zal Arthrex de datum voor 'laatst bijgewerkt' onderaan deze privacyverklaring herzien.

Arthrex, Inc.

1370 Creekside Blvd.

Naples, Florida 34108

Hoe verzamelen we gegevens?

Arthrex verzamelt gegevens die via onze website vrijwillig door gebruikers aan ons zijn verstrekt. Het doel van onze website is om met gebruikers zakelijke betrekkingen aan te gaan en te onderhouden en om informatie over producten en diensten van Arthrex te verschaffen, in de context van bevordering van behandeling, medisch onderzoek en productverbetering. De gegevens kunnen bestaan uit uw naam, contactgegevens, e-mailadres, fysiek adres en telefoonnummer, zodat we uw websitebezoek kunnen optimaliseren of na uw websitebezoek contact met u kunnen opnemen. Als u een professionele zorgverlener bent, kunnen we als onderdeel van het registratieproces verdere informatie over uw expertisegebied verzamelen en over uw doorgaand gebruik van de website.

Cookies en webbakens

Arthrex verzamelt niet rechtstreeks persoonsgegevens over de online activiteiten van gebruikers in de tijd en met betrekking tot websites of online diensten van derden. We kunnen bepaalde technologieën gebruiken om technische gegevens over het gebruik van de website te volgen. Om de navigatie op de website te vergemakkelijken kunnen wij of onze serviceprovider(s) gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen), webbakens (elektronische afbeeldingen waardoor bezoekers die op de pagina zijn geweest of bepaalde cookies kunnen worden geteld) of overeenkomende technologieën (al deze technologieën worden verder gezamenlijk met 'cookie(s)' aangeduid) om gegevens te verzamelen zoals IP-adres, domein, type browser en de pagina's die zijn bezocht. In het onderdeel 'Cookieverklaring' kunt u meer informatie vinden over hoe dit wordt gedaan.

In bepaalde rechtsgebieden is uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker nodig voordat cookies kunnen worden geactiveerd. Als u vanuit een van deze rechtsgebieden onze website bezoekt, wordt u van tevoren gewezen op het gebruik van cookies en gevraagd om daar door middel van onze cookiebeheertool uitdrukkelijk toestemming voor te geven. Hierdoor kunt u ook op elk gewenst moment uw keuzes beheren en wijzigen (inclusief de intrekking van toestemming).

'Do Not Track'-verklaring

Bij uw gebruik van onze website staat Arthrex derden niet toe om consumentengedrag met betrekking tot websites en diensten van derden in de tijd te volgen. Cookies kunnen worden afgewezen door uw cookievoorkeuren in uw browserinstellingen te wijzigen, maar als uw browser cookies afwijst, kan het zijn dat u tot sommige delen van de website geen toegang krijgt. Bezoek www.allaboutcookies.org om meer te weten te komen over cookies, inclusief hoe cookies zijn ingesteld, hoe ze kunnen worden beheerd en hoe ze kunnen worden verwijderd.

Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

Als u ons via onze website uw contactgegevens verstrekt, kan Arthrex contact met u opnemen over producten en diensten (zoals seminars en webinars) die door Arthrex worden aangeboden. We kunnen de gegevens die via onze website worden verzameld, ook gebruiken voor onderzoek naar de effectiviteit van onze website en de daaraan gerelateerde marketing, reclame en verkoopinspanningen.

Als u uit vrije wil persoonsgegevens heeft verstrekt, kunnen we via e-mail of fysieke post contact met u opnemen over producten en diensten van Arthrex die voor u van belang kunnen zijn, als dit in overeenstemming is met de wetgeving binnen uw lokale rechtsgebied of als u daar apart toestemming voor heeft gegeven. U kunt op elk gewenst moment verzoeken dat we stoppen met de toezending van dergelijk materiaal door de instructies voor afmelding in het bericht op te volgen.

Gegevensintegriteit

Arthrex zal al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens juist, actueel, geschikt en relevant zijn, niet in grotere hoeveelheid beschikbaar zijn dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en niet langer worden bewaard dan nodig is voor de toegestane doeleinden.

Bewaring van gegevens

Arthrex kan uw persoonsgegevens verwerken zo lang als nodig is om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor bewaring volgens de toepasselijke lokale wetgeving of het legitieme belang van Arthrex, worden uw persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Arthrex neemt, in lijn met de algemeen aanvaarde normen in de sector, redelijke maatregelen, waaronder technische, beheermatige en fysieke beveiligingsmaatregelen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang en verstrekking, en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens binnen onze systemen en processen veilig zijn. Raadpleeg voor meer informatie het overzicht van technische en organisatorische maatregelen van Arthrex. De rechten op toegang tot uw persoonsgegevens voor personen die toegang tot deze gegevens nodig hebben om hun functie uit te oefenen, worden binnen ons bedrijf beperkt en regelmatig opnieuw beoordeeld.

Hoe kunt u zelf bijdragen aan de bescherming van uw persoonsgegevens?

Als u gebruikmaakt van een functie van de website waarvoor u zich heeft geregistreerd en een wachtwoord heeft gekozen, raden wij u aan dit wachtwoord aan niemand bekend te maken. Wij zullen nooit via enig communicatiemedium om uw wachtwoord vragen. Denk er ook aan om u af te melden op de pagina waarvoor u zich heeft geregistreerd door uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent, om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Koppelingen naar andere websites

Er kunnen op onze website koppelingen naar andere websites staan, zoals die van onze zakenpartners. Arthrex is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van websites van derden. Bezoekers zullen de privacyverklaringen van deze websites moeten doornemen om inzicht te krijgen in het beleid dat ervoor wordt gehanteerd.

Bescherming van de privacy van kinderen

Arthrex beseft hoe belangrijk het is om binnen een interactieve internetomgeving de privacy van kinderen te beschermen. De website waarop deze privacyverklaring betrekking heeft, is niet bestemd voor of specifiek gericht op kinderen van 16 jaar of jonger. De hierboven aangegeven leeftijd van kinderen kan verschillen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van uw lokale rechtsgebied.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen intern en extern worden gedeeld zoals hieronder wordt beschreven. In gevallen van internationale overdracht van persoonsgegevens, inclusief de overdracht naar landen zonder gegevensbeschermingsregels die overeenkomen met de regels die in het land waar u woonachtig bent van kracht zijn, wordt deze overdracht gebaseerd op standaardcontractbepalingen als het belangrijkste overdrachtsmechanisme, waarbij extra beveiligingsmaatregelen door middel van technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd.

Delen van persoonsgegevens met lokale Arthrex-bedrijven

Uw persoonsgegevens kunnen met een lokaal Arthrex-bedrijf dat actief is in uw rechtsgebied worden gedeeld of op basis van uw verzoek worden gedeeld. Er bestaat een lijst van lokale Arthrex-bedrijven. Alle bedrijven in de Arthrex-groep handhaven de hoogste norm van gegevensbescherming en implementeren geavanceerde technische en organisatorische maatregelen. Het lokale Arthrex-bedrijf waarmee persoonsgegevens worden gedeeld, neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van deze persoonsgegevens op zich in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.    

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden (andere bedrijven dan lokale Arthrex-bedrijven)

Arthrex kan gebruikmaken van onafhankelijke bedrijven of andere derden (waaronder personen, zaakwaarnemers, bedrijfsadviseurs, opdrachtnemers, leveranciers en dienstverleners) voor verlening van diensten aan Arthrex op het gebied van IT, beveiliging, hosting, analyse, cloudopslag, beheer, etc. Persoonsgegevens kunnen alleen aan deze derden worden overgedragen wanneer dit redelijk is en wanneer er gepaste stappen zijn gezet om het vereiste niveau van gegevensbescherming te handhaven, waarbij betrokkenen in toepasselijke gevallen over de bijzonderheden van de verwerking van hun persoonsgegevens dienen te worden geïnformeerd en hun toestemming voor deze verwerking dient te worden verkregen. Alle derden dienen te handelen in overeenstemming met het privacybeleid en de privacyprocedures van Arthrex en mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken met het doel om diensten ten behoeve van Arthrex uit te voeren. Een bedrijf dat ten behoeve van Arthrex persoonsgegevens verwerkt, mag dit alleen doen als het garandeert te voorzien in technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die worden vereist voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Arthrex kan naarmate wettelijk wordt vereist of is toegestaan persoonsgegevens delen om te voldoen aan juridische verzoeken, of wanneer Arthrex te goeder trouw van mening is dat verstrekking wettelijk wordt vereist of anderszins noodzakelijk is om de rechten en bezittingen van Arthrex of de rechten, bezittingen en veiligheid van anderen te beschermen.

Wat zijn uw rechten?

Een persoon van wie de persoonsgegevens aan Arthrex zijn verstrekt, heeft het recht op informatie over of zijn of haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Een persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft in dat verband het recht om Arthrex te verzoeken onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aan te vullen; het recht te verzoeken om wissen van bepaalde persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor legitieme doelen; het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van de bepaalde persoongegevens (bijv. onjuiste gegevens); en het recht op zogenoemde dataportabiliteit (overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij). Een persoon heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten betreffende zijn of haar persoonsgegevens. Zoals gespecificeerd in de lokale privacywet- en regelgeving hebben personen het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, bijwerken en corrigeren?

Gebruikers die besluiten om op onze website een account aan te maken, kunnen hun gebruikersprofiel bekijken, hun persoonsgegevens bijwerken en corrigeren of zich op elk gewenst moment afmelden.

Het is Arthrex er veel aan gelegen om klachten over uw privacy en onze verzameling of ons gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Als u met betrekking tot deze privacyverklaring of de privacyprocedures van Arthrex verzoeken of vragen heeft, neem dan contact op met Arthrex via privacy@arthrex.com